Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

KVKK Gizlilik ve Güvenlik Sözleşmesi

KVKK, GİZLİLİK VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

 

AYS NATUREL YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.)KAPSAMI:

İşbu ‘’ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma ve Onay Metni’’ ile kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmaktadır. Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

2.) TANIM VE KISALTMALAR:

a) Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; olarak AYS NATUREL YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) ‘’Veri Sorumlusu’’ tarafından ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Ve Onay Metni’’ uyarınca toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

c) Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

ç) Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

d) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

e) Açık Rıza/Onay: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

f) Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

g) Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

h) Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

ı) E-Ticaret Yöneticisi: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

i) E-Ticaret Uzmanı: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

j) KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

k) KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

l) KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

m) Politika/Metin: Aysnaturel.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Ve Onay/Rıza Metni.

 

3.) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE SINIFLANDIRILMASI:

a) Kişisel verilerin sınıflandırılması, hangi amaçla işleneceği ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

b) Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan çerezler ‘’cookie’’ ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

c)Toplanan kişisel veriler, ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uyarak aşağıda sayılan ibareler ile sınırlı olmamak kaydı ile;

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilere destek hizmeti sağlamak,
 • Müşterilerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek müşterilerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, kişiselleştirilmesi, güncellenmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 • Anket, yarışma, promosyon ve sponsorluklar,
 • Etkinliklerin düzenlenmesi,
 • İş başvurularını değerlendirmek,
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • Pazarlama, Reklam, Uyumluluk, Satıcı/ Tedarikçi yönetimi,
 • Yasal raporlama ve Faturalandırma,
 • İstatistiki analizler ile segmentasyon/profilleme ve müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi,
 • Müşteri şikâyet yönetimi ile yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 • 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 • ŞİRKET ana (Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi) sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılma ve resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları ve hukuki operasyonları yönetmek, resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

Amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

ç) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak, ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere, ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz www.aysnaturel.com çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

e) ŞİRKET’E ait web adresi aysnaturel.com‘ un, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Firma, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

f) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkındaki II. Bölümü’nün, 5. Maddesi gereği, ‘’Kanunlarda açıkça öngörüldüğü; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.’’ halinde kanunda açıkça öngörülen işbu istisnai haller varlığında açık rıza alınmadan kişisel veriler işlemesi yapılabilir.

g) Özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise, veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, tarafımızdan çalışanlarımızın verisi dışında işlenmez. Çalışanlarımıza, ait bu tür veriler ise kanunlarda  öngörülen kişilerce işlenebilir.

h) İşbu Aydınlatma Metni’nin, 3. Maddesinin f ile g bendine ek; kişisel verileriniz, KVK Kurulu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü tedbirlerin alınması ile birlikte İlgili Kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlara, açık rıza aranmadan aktarılabilir.

ı)Kişisel veriler, aşağıda sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre işbu gerçek yahut tüzel kişilere aktarılabilir.

 • Tedarikçilerimize,
 • İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Hissedarlarımıza aktarılabilir.

i) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e aynı kanunun 13. Maddesi gereği yazılı olarak olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

j) Kişisel verilerin saklanması, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklama süreleri saklı kalmak kaydı ile kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel veriler, birden fazla amaç ile işlendiği hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yoketme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

k) Kişisel verilerin güvenliği, ŞİRKET nezdinde, verilerin, hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimini önlemek, hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak gayesi ile korunur. Kişisel veriler, hukuka aykırı ifşa halini gerçekleşmemesi adına, ŞİRKET nezdinde alınan idari ve teknik tedbir ve prosedürler ile korunmakta olup; kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğinin tespiti halinde işbu durum İlgili Kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için mevzuata uygun şekilde sistem ve alt yapılar oluşturulmaktadır. Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi durumunda KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, işbu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

4.) KİŞİSEL VERİ SAHİBİ VE VERİ SORUMLUSU HAKLARI:

a)Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

b)Başvuru halinde;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 5. Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 6. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak AYS NATUREL YÖRESEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Aralığı Sokak Ünal Apartmanı No:1A Şişli/İstanbul adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı organik@aysnaturel.com e-posta adresine yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak Başvuru Formu ile tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. İşbu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunun, talep niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekir.